Kort #13171

 ^-O	■»»■ ij-O-tdLci-Q- L^ci-	-oiL.

5e. : E |8QI At-^ J h % o 2. U) j 4 8 1^	-v--	j

±83%	±

r- ZZi

4S3SV- ; 18^3 .	? l>53aS;<g7» P~

^	, <vw . *vw»

'"'T'

Information

Kortnr:
13171
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

^-O ■»»■ ij-O-tdLci-Q- L^ci- -oiL.

5e. : E |8QI At-^ J h % o 2. U) j 4 8 1^ -v-- j

±83% ±

r- ZZi

4S3SV- ; 18^3 . ? l>53aS;<g7» P~

^ , <vw . *vw»

'"'T'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort