Kort #13209

 I hela naturen ej gives sådan fröjd
Se: N 1825 g

Information

Kortnr:
13209
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I hela naturen ej gives sådan fröjd
Se: N 1825 g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort