Kort #13237

 I Jesu död och smärta mitt enda hopp består
Set Z 1788 c

Information

Kortnr:
13237
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jesu död och smärta mitt enda hopp består
Set Z 1788 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort