Kort #13176

 I fängelsecellen det lider mot kvällen.

Se: 0 Bengtsson^ildsköne)d

Harald Bernhard

Information

Kortnr:
13176
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I fängelsecellen det lider mot kvällen.

Se: 0 Bengtsson^ildsköne)d

Harald Bernhard

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort