Kort #13184

 r

I gamla Sverige där finnes städer så många

[av F.L.Fogelberg]

Se: E 1883 C3, 1884 y5, 1888 aa, 1890 ii, rr,
1895 ee, 1896 rr, 1900 vv, 1901 tt,
1902 r - 1904 z5 - 1910 n4 - 1913.h2 -

Information

Kortnr:
13184
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I gamla Sverige där finnes städer så många

[av F.L.Fogelberg]

Se: E 1883 C3, 1884 y5, 1888 aa, 1890 ii, rr,
1895 ee, 1896 rr, 1900 vv, 1901 tt,
1902 r - 1904 z5 - 1910 n4 - 1913.h2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort