Kort #13394

 I slutet utav maj vi tågade fall
Se: E 1891 qq

Information

Kortnr:
13394
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I slutet utav maj vi tågade fall
Se: E 1891 qq

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort