Kort #13473

 r

I Tuna församling i januari månad
Se: E 1889 b

Information

Kortnr:
13473
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Tuna församling i januari månad
Se: E 1889 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort