Kort #12956

 Hor hur himlens sånger skalla

1859 q

Se: Zz

Information

Kortnr:
12956
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hor hur himlens sånger skalla

1859 q

Se: Zz

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort