Kort #13277

 I lundar aaellan dälders svall

Se: N 1786 b

Information

Kortnr:
13277
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I lundar aaellan dälders svall

Se: N 1786 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort