Kort #13456

 I tanke därom att ni ville det prisa ...

[av V.Enockeon]

Se: Qa 33 a

Information

Kortnr:
13456
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I tanke därom att ni ville det prisa ...

[av V.Enockeon]

Se: Qa 33 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort