Kort #13197

 r

I Grössehäre beväöringar i krigaregeetalt

Se: E 1897 e5

Information

Kortnr:
13197
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Grössehäre beväöringar i krigaregeetalt

Se: E 1897 e5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort