Kort #13476

 •S e^; F7	S.. <

ic^Lo.

r

(sLc^vwSSé"

<r

N 13^3;	4200 &. j^601 k. i-ISOS* 1 ; 1827 f

[Upp8.Z.P. e.25: 7 J(1804-)[n l804‘e]=Skilling

tryck. Samlingsbr.nd av fotokopior. 7j18.

Information

Kortnr:
13476
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

•S e^; F7 S.. <

ic^Lo.

r

(sLc^vw

SSé"

<r

N 13^3; 4200 &. j^601 k. i-ISOS* 1 ; 1827 f

[Upp8.Z.P. e.25: 7 J(1804-)[n l804‘e]=Skilling

tryck. Samlingsbr.nd av fotokopior. 7j18.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort