Kort #13366

 I Ryssland, har återigen skett ett mord
Se: F Lidholm g

Information

Kortnr:
13366
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Ryssland, har återigen skett ett mord
Se: F Lidholm g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort