Kort #13431

 I Stockholm, ja där är det trevligt kanhända
av Pix, mel: Så är jag då äntligen kommen på balei
E 1917 00 -

Information

Kortnr:
13431
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholm, ja där är det trevligt kanhända
av Pix, mel: Så är jag då äntligen kommen på balei
E 1917 00 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort