Kort #13002

 HÖr och märk o mänskoskara ...

Se: JTJpps.Z.P. 8.12: 27](1766) [s 1766 a] =Skilling

tryck. Samlingsband av fotokopior. 3*35•

Information

Kortnr:
13002
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr och märk o mänskoskara ...

Se: JTJpps.Z.P. 8.12: 27](1766) [s 1766 a] =Skilling

tryck. Samlingsband av fotokopior. 3*35•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort