Kort #13185

 I gamla Sverige vi freden njutit
mel. När kvällen kommer o bjuder vila

E 1914 q -

Information

Kortnr:
13185
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I gamla Sverige vi freden njutit
mel. När kvällen kommer o bjuder vila

E 1914 q -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort