Kort #13020

 Hör sjöman Lisken sade ...

Se: E 1834 h* 1840 z: 1842 f; 1846 aa?k3
I83I k3; 1853	; 1838 g,ee

N 1846 m; 1859 c

R 1848 c; 1849 b; 1855 8; 1860 a

Information

Kortnr:
13020
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör sjöman Lisken sade ...

Se: E 1834 h* 1840 z: 1842 f; 1846 aa?k3
I83I k3; 1853 ; 1838 g,ee

N 1846 m; 1859 c

R 1848 c; 1849 b; 1855 8; 1860 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort