Kort #13391

 I skuggan av en häck i en lund vid en häck
Se: E 1853 h?

Information

Kortnr:
13391
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I skuggan av en häck i en lund vid en häck
Se: E 1853 h?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort