Kort #12972

 r	^

Hor kära yngling stanna ren har du felsteg mång

[Av A.Gr.Säfström] ...

Se: Qa 28

Z 1838 a

Zz 1840 a; 18^+7 d; 1882 h
E 1883 u5, 1893 g, 1894 f,

Information

Kortnr:
12972
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

Hor kära yngling stanna ren har du felsteg mång

[Av A.Gr.Säfström] ...

Se: Qa 28

Z 1838 a

Zz 1840 a; 18^+7 d; 1882 h
E 1883 u5, 1893 g, 1894 f,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort