Kort #12673

 Hur ofta får man hora de hemska budskap gå

dqnn n3 [av Ad".Cjarlsson]
Se: E I895 t, I896 19OI if 1903 p, 2 ol.

1906 v -

/’1901 i (var.ö.-C.)

Information

Kortnr:
12673
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur ofta får man hora de hemska budskap gå

dqnn n3 [av Ad".Cjarlsson]
Se: E I895 t, I896 19OI if 1903 p, 2 ol.

1906 v -

/’1901 i (var.ö.-C.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort