Kort #12918

 • • •

Hör du lille pige med ditt svartiga hår
Se: N 1853 d

E 1853 s3>(A 185*4- pp; 1855 a,f3; 1876

1878_zzi889 uu, VV, 1890 XX,

Information

Kortnr:
12918
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• • •

Hör du lille pige med ditt svartiga hår
Se: N 1853 d

E 1853 s3>(A 185*4- pp; 1855 a,f3; 1876

1878_zzi889 uu, VV, 1890 XX,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort