Kort #13128

 I en båt till ryska flottan
Se: E I867 aa

Information

Kortnr:
13128
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en båt till ryska flottan
Se: E I867 aa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort