Kort #12718

 Ku

[Vämö; slätten]

Kurra på Malmen man nu är för att

Se: Y 1866 g

E I867 2; 1868 e; I869 b

Information

Kortnr:
12718
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Ku

[Vämö; slätten]

Kurra på Malmen man nu är för att

Se: Y 1866 g

E I867 2; 1868 e; I869 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort