Kort #13250

 I Kallmorabergets förrädiska schakt
Se: E 1891 m

Information

Kortnr:
13250
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Kallmorabergets förrädiska schakt
Se: E 1891 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort