Kort #13264

 5 4— i /H.	C i M^Hr ^ j 193é	[-=«-*'' <y.-fl . JJ>«JL/

I g 37- X } /) 839 JL £ ; 4 8*3	(- / g ^

1850

i«y3w c-c- -. iss^Gl?6 2.

/ ,sr/

l*7S- , J1907 n - 1910 bb

r-1901 z4-

F

E 1916 h -
Tidningsläsaren .<

/
t

1840. i kapseln» Lus-
tigheter .

Information

Kortnr:
13264
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

5 4— i /H. C i M^Hr ^ j 193é [-=«-*'' <y.-fl . JJ>«JL/

I g 37- X } /) 839 JL £ ; 4 8*3 (- / g ^

1850

i«y3w c-c- -. iss^G

l?6 2.

/ ,sr/

l*7S- , J1907 n - 1910 bb

r-1901 z4-

F

E 1916 h -
Tidningsläsaren .<

/
t

1840. i kapseln» Lus-
tigheter .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort