Kort #12979

 HÖr aiin vän och tusensköna
Se: N 61; 1817 e; 1817 h

Information

Kortnr:
12979
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr aiin vän och tusensköna
Se: N 61; 1817 e; 1817 h

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort