Kort #12779

 Här bröder vi nu samlas till Sånga. för det nu

[av H.F.Omberg]

Se: E 1881 c$

Information

Kortnr:
12779
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här bröder vi nu samlas till Sånga. för det nu

[av H.F.Omberg]

Se: E 1881 c$

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort