Kort #13360

 I raska gossar alla som skall till Malmen gä
Se: E 1853 vv

Information

Kortnr:
13360
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I raska gossar alla som skall till Malmen gä
Se: E 1853 vv

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort