Kort #13018

 Hör på nu muntra bröder ...
Se: S 1872 q3; 1873 e; 1875

Information

Kortnr:
13018
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör på nu muntra bröder ...
Se: S 1872 q3; 1873 e; 1875

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort