Kort #13024

 HÖr templets orgel dig sin hälsning sänder
Se: Zz c 1882 a

Information

Kortnr:
13024
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr templets orgel dig sin hälsning sänder
Se: Zz c 1882 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort