Kort #13186

 I gamla tider hände sig

Information

Kortnr:
13186
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I gamla tider hände sig

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort