Kort #13068

 0-«-; t*~

M »7

Information

Kortnr:
13068
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

0-«-; t*~

M »7

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort