Kort #13333

 I mörka stenkolsgruvan den hela dagen lång
Se: E 1902 i

Information

Kortnr:
13333
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I mörka stenkolsgruvan den hela dagen lång
Se: E 1902 i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort