Kort #12868

 Höger venster» höger venster, gossar, öka takten.

Se: E 1900 u3

Information

Kortnr:
12868
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Höger venster» höger venster, gossar, öka takten.

Se: E 1900 u3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort