Kort #13078

 I Bohusläns skärgård bland klippor så grå
se

På Bohusläns kust

Information

Kortnr:
13078
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Bohusläns skärgård bland klippor så grå
se

På Bohusläns kust

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort