Kort #13466

 I Torups skog var söndag så länge sommar är
Se: E 1853 q

Information

Kortnr:
13466
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Torups skog var söndag så länge sommar är
Se: E 1853 q

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort