Kort #13011

 o

. ^ Cl/Vjö^VAjfc.	(	-V-LJl

r A°>C

Information

Kortnr:
13011
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

o

. ^ Cl/Vjö^VAjfc. ( -V-LJl

r A°>C

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort