Kort #12715

 Hurra lät gå medan julen står pa
Se; E 18^9 s

Information

Kortnr:
12715
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hurra lät gå medan julen står pa
Se; E 18^9 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort