Kort #12722

 Hurtig, korpral

Se: Här sista finska fejden stod

Information

Kortnr:
12722
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hurtig, korpral

Se: Här sista finska fejden stod

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort