Kort #13227

 I Huvudstaden Stockholm en vecka knappt förgår
av A. L-m, mels Axel och Hilda

E 1916 k - f4 - 1917 k2 -

Information

Kortnr:
13227
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Huvudstaden Stockholm en vecka knappt förgår
av A. L-m, mels Axel och Hilda

E 1916 k - f4 - 1917 k2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort