Kort #13163

 I fjol före jul var ett faseligt schå

Information

Kortnr:
13163
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I fjol före jul var ett faseligt schå

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort