Kort #12991

 HÖr ni svenska gossar den tiden åter inne är
Se: E 1882 g5, 1887 g5,

Information

Kortnr:
12991
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr ni svenska gossar den tiden åter inne är
Se: E 1882 g5, 1887 g5,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort