Kort #13339

 I nejden där bodde den vackraste flicka
Se: E 1883 1?

Information

Kortnr:
13339
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I nejden där bodde den vackraste flicka
Se: E 1883 1?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort