Kort #12778

 Händelserna uppå vårt jordklot de skifta

Information

Kortnr:
12778
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Händelserna uppå vårt jordklot de skifta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort