Kort #13331

 I mörka färger framtiden sig ter
Se: E 1887 t5

Information

Kortnr:
13331
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I mörka färger framtiden sig ter
Se: E 1887 t5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort