Kort #12959

 Hör hur sabbatsklockan tonar

Se: Zz I873 b

Information

Kortnr:
12959
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör hur sabbatsklockan tonar

Se: Zz I873 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort