Kort #13169

 I flygande fläng jag en visa har diktat
Se: E 1886 a-5, 1888 00, xx, I890 x, I891 tt

Information

Kortnr:
13169
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I flygande fläng jag en visa har diktat
Se: E 1886 a-5, 1888 00, xx, I890 x, I891 tt

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort