Kort #12916

 -ri?

dto

5^QO/

■ I. t	^ t Ota. cIcOA^l

Information

Kortnr:
12916
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

-ri?

dto

5^

QO/

■ I. t ^ t Ota. cIcOA^l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort