Kort #12846

 Härlig satt månen i stjärnljus sal
Se: E 1856 y

Information

Kortnr:
12846
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Härlig satt månen i stjärnljus sal
Se: E 1856 y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort