Kort #13244

 I Jesu namn är
Se: Zz 1729 b

dagen

gången

••*[Av L.Nilsson

1801 g. 1813 c

Information

Kortnr:
13244
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jesu namn är
Se: Zz 1729 b

dagen

gången

••*[Av L.Nilsson

1801 g. 1813 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort